Der gesamte Schiessstand ist ab dem 6. Juni 2020 unter strengen Hygienemassnahmen wieder geöffnet! 

  SKEET STAND

  skeet

  PISTOLET, 50M, 100M STAND

  pistolet

  TRAP STAND

  trap


  Luxemburg Flagge Den Schéissstand ass vum 6. Juni 2020 nees ënnert strenge Sécherheetsoploen erëm op. Schéisse kann een nëmme mat Virumeldung fir d'Kugelstänn iwwer Telefon beim Jang SCHWARTZ: +352 691 878 665 an zwar Dënschdes Owes, Freides Owes a Samschdes Owes jeeweils vun 18:00 bis 21:00 Auer, fir Skeet an Trap weiderhin um Doodle Link.
  D'Clubschéissen muss dëst Joer leider ausfaalen!

  PDF - Hygiensvirschrëften um Schéissstand

  Flagge Deutschland Ab dem 6. Juni 2020 ist der Schiessbetrieb an allen Ständen unter strengen Hygienemassnahmen wieder möglich. Geschossen werden kann nur mit Voranmeldung, für die Kugelstände über Telefon bei Jang SCHWARTZ: +352 691 878 665 und zwar Dienstags Abends, Freitags Abends und Samstags Abends von 18:00 bis 21:00 Uhr, für Skeet und Trap weiterhin über den Doodle Link.
  Das Vereinsschiessen (Clubschiessen) muss dieses Jahr leider ausfallen!

  PDF - Hygienevorschriften am Schiessstand

  Frankreich FlaggeLes entraînements au stand de tir recommencent à nouveau à partir du 6 juin 2020 sous de strictes mesures hygiéniques et ne sont possibles que sur notification préalable, pour le stand de balle par téléphone à Jang SCHWARTZ: +352 691 878 665, à savoir les mardis soirs, vendredis soirs et samedis soirs de 18h00 à 21h00, pour les stands de skeet et trap, comme jusqu'à présent, via le Doodle Link.
  Le tir en club (Clubschéissen) est définitivement annulé pour cette année.

  PDF - Consignes hygièniques au stand de tir

  DOODLE LINK SKEET: https://doodle.com/poll/q6625b2di9i7iwk4
  DOODLE LINK TRAP:  https://doodle.com/poll/79icdcbnxbh2nfgw


  Nächstes Event

  17 Jul
  BIERGERKREIZ
  Datum 17.07.2020
  BIERGERKREIZ
  15 Aug
  STAND ZOU
  15.08.2020
  STAND ZOU
  21 Aug
  BIERGERKREIZ
  21.08.2020
  BIERGERKREIZ

  Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.